خدمات نظافتی آریا / شرکت خدمات نظافتی

شستشو مبل در منزل در مشهد , شرکت شستشو مبل در منزل در مشهد , خدمات شستشو مبل در منزل در مشهد

شستشو مبل در مشهد

شستشو مبل با دستگاه در مشهد

روشویی مبل با دستگاه در مشهد

مبل شویی در مشهد

 

شرکت خدمات نظافتی آریا با داشتن دستگاه های قوی در شستشو مبل به شهروندان مشهدی خدمت رسانی می کند .

شستشوی مبل با دستگاه در منزل انجام می شود .

نحوه کار : یک دستگاه کف میزند و لکه ها و کثیفی ها رو پاک می کند و دستگاه دیگر کف و اب را مکش می کند

تصاویری از پرسنل شرکت خدماتی آریا در حال شستشو مبل در منزل

شستشو مبل در منزل در مشهد

شستشو مبل در منزل در مشهد

You can leave a response, or trackback from your own site.

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

سایت مپ / خوراک سایت