استخدام

شرکت خدمات نظافتی آریا با داشتن ده ها نفر پرسنل خانم و آقا ، همچنان به پرسنل خانم و آقا با تجربه و کاربلد احتیاج دارد .

خدمات نظافتی آریا از بزرگترین و بهترین شرکت خدمات نظافتی در ایران و مشهد مقدس می باشد .

ما در تمام طول سال نیازمند پرسنل با تجربه و آموزش دیده و متاهل و کار بلد هستیم .

برای دریافت جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید

استخدام در شرکت مشهد

استخدام خانم در مشهد

استخدام آقا در مشهد

استخدامی مشهد
استخدام در مشهد